Valpar

 

Alla valpar är tingade.

 

Efter Gildas Per Vivere och Trisoblues Swedish New Collection

Samtliga hundar är HD-UA. ED-UA ögonlysta UA Dna testade PRA 1-2 UA



 

 

 

Gildas Per Vivere

Trisoblues Swedish New Collection